Salantų regioninio parko direkcijos valdymo struktūros schema

PATVIRTINTA

Salantų regioninio parko direktoriaus

2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-38

 

 

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

 

 

Direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas (lankytojų centro administratorius)

Ekologas

Kraštovaizdžio architektas

Istorikas

Specialistas

Specialistas (terminuotai darbo sutarčiai)

Ūkvedys

Valytoja

                                   

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-18