header image

Lašiša grįžta namo!

Salantų regioninio parko direkcija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0010 ,,Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą” finansavimo sutartį. Projektu įgyvendinama Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ūkio ministrų 2017 metų gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 priemonė Nr. 2.3.5.1. sudaryti sąlygas žuvų migracijai Salanto upėje ties Salantų miesto užtvanka (Minijos pabaseinis). Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos) lėšomis.

Įgyvendinat Projekto veiklas bus rekonstruota Salantų m. užtvankos vandens pralaida, atkurta Salanto upės vaga Salantų tvenkinio teritorijoje įrengiant dirbtines nerštavietes, šlapynę, apsaugančią Salanto upę nuo atsitiktinės taršos, Salanto upės užutekis. Taip pat bus išvalytas Salanto upės ruožas žemiau užtvankos. Salantų m. tvenkinio teritorija bus rekultivuojama ir natūralizuojama. Projekto rangos darbus numatoma pradėti įgyvendinti 2021 metais.

Rekonstravus Salantų miesto užtvankos vandens pralaidą aukščiau Salantų m. užtvankos Salanto upėje ir jos intakuose esančių perspektyvių šlakių, margųjų upėtakių ir kitų saugomų ir vertingų rūšių veisimosi, migracijos buveinių būklė, bus pagerinta Salanto upės ekologinė būklė, kartu ir viso Minijos pabaseinio. Bendras atveriamas upių ilgis laisvai žuvų migracijai siekia net 46 km.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-22