Mokamos paslaugos

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2021 m. gruodžio  9  d. įsakymo Nr. V-210

22 priedas

 

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

1 asmeniui

Eur

Grupei (3–15 asmenų)

Eur

Grupei (16–25 asmenys)

Eur

1

2

3

4

5

I. Pažintinio turizmo paslaugos

1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda)

1.1.

Pažintinės kelionės po Salantų regioninį parką vadovo paslauga

 

lietuvių kalba

 

30,00

40,00 + 2,00 už kiekvieną papildomą asmenį

 

užsienio kalba

 

40,00

50,00 + 3,00 už kiekvieną papildomą asmenį

1.2.

Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) 1

 

lietuvių kalba

2,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

 

užsienio kalba

         3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas 1

2.1.

su žygio vadovu (direkcijos specialistu), be direkcijos inventoriaus* (1 valanda)

2,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2.

su žygio vadovu (direkcijos specialistu) su direkcijos inventoriumi* (1 valanda)

5,00

 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3.

mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus poveikiui jautriose teritorijose, įskaitant gamtinius rezervatus, organizavimas, vedimas (1 valanda)

20,00

100,00

-

3. Lankytojų centro lankymas

3.1.

savarankiškai *, ***

1,00

-

3.2.

su direkcijos specialistu (1 valanda)*, ***

20,00

30,00

II. Edukacijos paslaugos

4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1.

Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, pravedimas

 

lietuvių kalba

3,00

Dauginama iš dalyvių skaičiaus

 

užsienio kalba

5,00

Dauginama iš dalyvių skaičiaus

4.2.

Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas

 

lietuvių kalba

2,00

Dauginama iš dalyvių skaičiaus

 

užsienio kalba

            3,00

Dauginama iš dalyvių skaičiaus

5. Ekologinio švietimo mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 diena) 1

5.1.

vaikų ekologinio švietimo mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas

25,00

Dauginama iš dalyvių skaičiaus

6.

Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio švietimo temomis rodymas ***

2,00

30,00

40,00

III. Kitos paslaugos

7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais

7.1.

Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

 

1 valanda

15,00

-

 

1 para

150,00

-

7.2.

Direkcijai priklausančiuose objektuose

(1 valanda)

25,00

8. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele, kt.)

 

1 valanda *

1,00

10,00

20,00

 

1 para

5,00

30,00

60,00

9.

Renginio organizavimo paslauga

(1 valanda)

30,00

50,00

10.

Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu

1 valanda su vairuotoju

50,00

-

11.

Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos simbolika platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

 

12.

Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar knygų platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

13.

Pažintinių, mokomųjų takų schemų / žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

 

Pastaba:

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama iš 10-ties).

 

Taip pat: 

 

1) savarankiškas ekspozicijos lankymas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems yra nemokamas;
2) paslaugos, prieduose pažymėtos*, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės
pensininkams teikiamos su 50 procentų nuolaida;
3) paslaugos, prieduose pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį
saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida;
4) vienam mokytojui ar grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, dviem mokytojams
ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos nemokamai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-10