Darbo užmokestis

Salantų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, eurais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2019 m.

2019 m., Eur

Darbuotojų skaičius 2020 m. I–II ketv.

2020 m. I ketv., Eur

2020 m. II ketv., Eur

2020 m. III ketv., Eur

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

 

1

 

 

 

Vyr. specialistas

1

 

1

 

 

 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Ekologas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Kraštovaizdžio architektas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Istorikas

0,5

Duomenys neskelbiami*

0,5

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Ūkvedys

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Valytojas

0,5

Duomenys neskelbiami*

0,5

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

Duomenys neskelbiami*

*remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 p.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23